• SYLVESTER János: Grammatica Hvngarolatina in usum puerorum recens scripta Ioanne Syluestro Pannonio autore. Neanesi [Sárvár] 1539 [typ. Sylvester]. RMK I 14 (RMNY 39)
 • Kálmáncsehi breviárium
 • DÁVID Ferenc: Rövid vtmvtatas az Istennec igeienec igaz ertelmere, mostani szent haromsagrol tamadot vetélkedesnec megfeytesere es itelesere hasznos es szükseges. Albae Ivliae MDLXVII Raphael Hoffhalterus. - Országos Széchényi Könyvtár, RMK I 62, (RMNY 233)
  Unitárius vitairat

 • Werbőczy István-Telegdi Miklós: Decretvm Latino-Hungaricum juris consvetudinarij inclyti regni Hungariae et Transylvaniae; Az az Magyar és Erdely országnak törvény könyve. Leutschoviae 1637 typis et sumptibus Laurentij Breveri. - National Széchényi Library, RMK I 672 (RMNY 1688)

 • Károlyi Gáspár: Keet könyö[!] minden orzagoknac es kyralioknac io es gonoz szerenczeieknec okairul, /melyböl meg erthetni, mi az oka az Magyar orzagnakis romlasanac es feiedelmeknec szerenczetlensegeknec/ es miczoda ielensegekbol esmerhettiuc meg, hogy az Istennec iteleti közel vagion. Caspar Caroli, gönci plebanus altal. Döbröczömbe MDLXIII Töröc. - National Széchényi Library, RMK I 52 (RMNY 192)

 • Czvittinger, David: Hungariae litteratae, virorum eruditione clarorum natione Hungarorum, Dalmatorum, Croatorum, Slavorum atque Transylvanorum, vitas, scripta . exhibens. Accedit Bibliotheca scriptorum . de rebus Hungaricis. Francofurti et Lipsiae 1711. - National Széchényi Library, RMK III 4767 (Quart. Lat. 3866.)

 • Sambucus, Johannes: Emblemata Cum Aliquot Nummis Antiqui Operis. Antwerpiae, 1564. - National Széchényi Library, RMK III 526

 • Sambucus, Johannes: Icones Veterum Aliqvot Ac Recentivm Medicorvm Elegiolis Svis Editae. Opera I. Antverpiae 1574. - National Széchényi Library, RMK III 634. (App. H. 460)

 • Graduale. Pars II. a sabbato sancto ad dominicam XXIV. post Pentecosten. - National Széchényi Library, Cod. Lat. 424. (Corvina)

 • Felix Petancius Ragusinus Genealogia Turcorum imperatorum ... dedicata ... Vladislao Hungariae regi. - National Széchényi Library, Cod. Lat. 378.

 • Nostradamus: Les propheties. - A Lyon, chez Antoine du Rosne, 1557. - National Széchényi Library, Ant. 8192 (Ant N 254).

 • National Széchényi Library, Cod. Germ. 92.

 • The Life and Martyrdom of Count Lajos Batthyány, the First Hungarian Prime Minister

 • Balassa János: A képző-műtétek