A Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja
Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja
 
 

(A tematika és sorrend csak tájékoztató jellegű. A változtatás jogát fenntartjuk.)
 • SYLVESTER János: Grammatica Hvngarolatina in usum puerorum recens scripta Ioanne Syluestro Pannonio autore. Neanesi [Sárvár] 1539 [typ. Sylvester]. RMK I 14 (RMNY 39)
  Magyar nyelvtan latinul.

 • Kálmáncsehi breviárium - Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 446 (Kapcsolódik az Országos Széchényi Könyvtár "Nemzeti Ereklye" című kiállítás-sorozatához.)
 • DÁVID Ferenc: Rövid vtmvtatas az Istennec igeienec igaz ertelmere, mostani szent haromsagrol tamadot vetélkedesnec megfeytesere es itelesere hasznos es szükseges. Albae Ivliae MDLXVII Raphael Hoffhalterus. - Országos Széchényi Könyvtár, RMK I 62, (RMNY 233)
  Unitárius vitairat

 • Werbőczy István-Telegdi Miklós: Decretvm Latino-Hungaricum juris consvetudinarij inclyti regni Hungariae et Transylvaniae; Az az Magyar és Erdely országnak törvény könyve. Leutschoviae 1637 typis et sumptibus Laurentij Breveri. - Országos Széchényi Könyvtár, RMK I 672 (RMNY 1688)
  A magyarországi jog kézikönyve latin és magyar nyelven.

 • Károlyi Gáspár: Keet könyö[!] minden orzagoknac es kyralioknac io es gonoz szerenczeieknec okairul, /melyböl meg erthetni, mi az oka az Magyar orzagnakis romlasanac es feiedelmeknec szerenczetlensegeknec/ es miczoda ielensegekbol esmerhettiuc meg, hogy az Istennec iteleti közel vagion. Caspar Caroli, gönci plebanus altal. Döbröczömbe MDLXIII Töröc. - Országos Széchényi Könyvtár, RMK I 52 (RMNY 192)
  Protestáns történetbölcselet

 • Czvittinger, David: Hungariae litteratae, virorum eruditione clarorum natione Hungarorum, Dalmatorum, Croatorum, Slavorum atque Transylvanorum, vitas, scripta . exhibens. Accedit Bibliotheca scriptorum . de rebus Hungaricis. Francofurti et Lipsiae 1711. - Országos Széchényi Könyvtár, RMK III 4767 (Quart. Lat. 3866.)
  Életrajz-gyűjtemény

 • Sambucus, Johannes: Emblemata Cum Aliquot Nummis Antiqui Operis. Antwerpiae, 1564. - Országos Széchényi Könyvtár, RMK III 526
  Emblémakötet.

 • Sambucus, Johannes: Icones Veterum Aliqvot Ac Recentivm Medicorvm Elegiolis Svis Editae. Opera I. Antverpiae 1574. - Országos Széchényi Könyvtár, RMK III 634. (App. H. 460)
  Híres orvosok és filozófusok arcképgyűjteménye.

 • Graduale. Pars II. a sabbato sancto ad dominicam XXIV. post Pentecosten. - Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 424. (Corvina)
  A mise változó énekeit tartalmazó szertartáskönyv II. kötete. Corvina.

 • Felix Petancius Ragusinus Genealogia Turcorum imperatorum ... dedicata ... Vladislao Hungariae regi. - Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 378.
  A török birodalom adminisztratív, igazságügyi, katonai és pénzügyi viszonyainak ismertetése. Corvina.

 • Nostradamus: Les propheties. - A Lyon, chez Antoine du Rosne, 1557. - Országos Széchényi Könyvtár, Ant. 8192 (Ant N 254).
  Jósversek, próféciák gyűjteménye.

 • Budapesti dalkézirat, Bajor-Osztrák Duna-völgye, Regensburg és Bécs között, 13. sz. vége. -Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Germ. 92.
  Német világi líra gyűjteményes kézirata a XIII. sz-ból.

 • Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök élete és vértanúi halála, Pest, 1870, Vasárnapi újság kiadó-hivatala. - Országos Széchényi Könyvtár, Kisnyomtatványtár.
  Batthyány Lajos életrajza

 • Balassa János: A képző-műtétek (Operationes plasticae). Pest, Magyar Tudományos Akadémia, 1867. - Országos Széchényi Könyvtár, 294.252
  Plasztikai sebészeti kézikönyv.