A Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja
Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja
 
 

nagyobban

Philostratus, Flavius: Heroica. - De vitis sophistarum. - Epistolae.-Philostratus (III.) Lemnius: Imagines. Lat. trad., cum praefatione ad Matthiam regem Hungariae ab Antonio de Bonfinis
(Cod. Lat. 417 )

A Philostratus-kódex (Cod. Lat. 417.) a Corvina Könyvtár leggazdagabban díszített kódexei közé tartozik. Egyedülállóan fontos mű: a fordítás, az ajánlás, maga a pompás díszkódex teljes egészében, az első betűtől az utolsó ecsetvonásig Mátyás király számára jött létre. A műveket - Philostratos (Kr. u. 3. sz.) athéni szofista és unokaöccse munkáit - Antonio Bonfini, az udvari történetíró fordította le a görög eredetiből latinra, 1487 tavaszán; az előszó Bécsújhely elfoglalása (1487. augusztus 14.) után íródott. A kódex festett dísze ezt követően, Firenzében készült, Boccardino il Vecchio műhelyében, de a kötet még Mátyás halála előtt visszajutott Budára. Fatáblás, részben aranyozott bőrkötésére azonban már az utód, II. Ulászló címere került.
A gondosan tagolt, dominánsan vörös-arany, ill. kék-arany színezésű, diptichon-szerű kettős címlap minden részét aprólékosan kidolgozott miniatúra borítja: még az általában fehéren hagyott lapszéleket is sárgászöld festés fedi, csipkeszerű aranydíszítéssel. Bal oldalon olvasható a kódex tartalom-mutatója, monumentális feliratként: a domború betűs, aranyozott bronztáblát fehér kőfülke foglalja keretbe. Az építmény talapzatán antik dombormű utánzata, a tengeri istenek harcával. Bal oldalt puttók, felfüggesztett fegyverek között Mátyás antikizáló éremportréja két - a görög kultúrára különösen fogékony - római császáré, Neróé és Hadrianusé között jelenik meg. (Körirata Mátyást Magyarország és Csehország királyának, Ausztria hercegének nevezi.) A másik oldalon középütt, ovális bronzdombormű-imitáció: Apollón, Olympos és Marsyas ábrázolása, amelynek mintája Lorenzo de' Medici műgyűjteményének egyik híres ókori karneol-intagliója volt. A jobb oldali lap N(on)-iniciáléjában diadalmenetet ábrázolt a miniátor: a kocsin álló apró, koronás figurát magával Mátyással, vagy fiával, Corvin Jánossal is azonosították már; az előszó le is írja a Bécsújhely elfoglalását ünneplő triumphust. Mindkét lap alján Mátyás címere látható (a jobb oldalin a pajzsban szerepel Ausztria vörös alapon ezüstpólyás címere is), a széldíszeken pedig a király emblémáinak sorozata (méhkas, hordó, homokóra, sárkány, kút). A kódexben még hat egészoldalas díszlap van (ff. 11r, 64r, 84v, 109v, 137r, 166v).
A corvinát 1513-ban Johannes Gremper, bécsi humanista szerezte meg II. Ulászlótól, tőle Johannes Cuspinianushoz, majd Johannes Fabrihoz került. Az Österreichische Nationalbibliothekből a velencei egyezmény keretében került az Országos Széchényi Könyvtárba, 1932-ben.

(Mikó Árpád)

nagyobb kép

 

>>
<<