A Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja
Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja
 
 

nagyobban

JÓKAI-KÓDEX - A legkorábbi magyar nyelvű, kézzel írott könyv. MNy 67.

Keletkezésének helye ismeretlen. Egy kéz másolta, a benne található
kétféle vízjel egyike alapján a másolás ideje az 1440 körüli évekre tehető. A szöveg nem önálló magyar fogalmazás, hanem latinból készült fordítás, amely - nyelvének és helyesírásának tanúsága szerint - a 14. század utolsó negyedében keletkezhetett.
A mű Szent Ferenc és társai élettörténetét mutatja be legendás történetek sorozatán keresztül. A kézirat nemcsak fizikai valójában a legkorábbi nyelvemlék-kódexünk, hanem nyelvében is: nem ismerünk korábban keletkezett, könyvnyi terjedelmű magyar szöveget. A saját korában egyedül álló fordítás jóval megelőzi a 15. század utolsó és a 16. század első harmadában kibontakozó magyar nyelvű kolostori irodalmat, melynek során a rendszeres fordítói munka eredményeként megerősödött az írott irodalmi magyar nyelv. 1925-ig a könyvet Ehrenfeld-kódex néven tartották számon felfedezőjéről. Egy londoni árverés után 1925 folyamán Széchényi Könyvtárba került. Ekkor kapta jelenlegi elnevezését Jókai Mór születésének századik évfordulója emlékére.

nagyobban

 

>>
<<