A Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja
Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja
 
 

nagyobban

CHRONICA HUNGARORUM - Az első Magyarországon nyomtatott könyv RMK II 1; GW 6686 ; Buda, Hess, 1473. ; [67 fol.] 2°

Az első Magyarországon nyomtatott könyv Hess András budai műhelyében látott napvilágot 1473-ban. Gutenberg 42 soros Bibliájának elkészülte után mintegy két évtizeddel a nyomdászat ilyen korai (bár nem hosszú életű) magyarországi megjelenése figyelemreméltó eseménynek számít. Hess kiadványát csak a német nyelvterületen, Itáliában, Franciaországban és Németalföldön készült nyomtatványok előzték meg.

Ma a nyomtatvány 10 példányáról van tudomásunk. Magyarországon kettő található: egyik az Országos Széchényi Könyvtárban, a másik a budapesti Egyetemi Könyvtárban. Az Országos Széchényi Könyvtár példányát 1843-ban József főherceg, Magyarország nádora vásárolta a gyűjteménynek.

 

>>
<<