A Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja
Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja
 
 

BALASSI Bálint transl.: Beteg lelkeknek való füves kertecske. (Vigasztaló könyvetske .) Detrekő 1584 Mantskouit. RMK I 208 (RMNY 540) Evangélikus elmélkedések.

Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK I 208 jelzetű könyv egyetlen megmaradt példánya az 1584-ben Detrekő várában kiadott nyomtatványnak. A mű címét nem tudjuk pontosan, mert az elmúlt évszázadokban kiszakadt a címlapja. Kötése is XIX. századi, jellegtelen, félbőr kötés. A nyomdász ajánlása szerencsére segít a nyomtatvány megjelenési helyének és idejének meghatározásában. A nyomdász, Mantskovit Bálint, Gyarmati Balassa Istvánnak ajánlja művét. Az ajánlás pedig Költ Detrekőből, nagyságod várából, szent Iván napján MDLXXXIIII. (1584. június 24.). Az ajánlásból az is kiderül, hogy a kiadás költségeit - egyéb más könyveknek költségével együtt - a detrekői vár ura, Balassa István viselte (Kit azért is nagyságod neve alatt bocsáttam ki, hogy az több idvességre való könyveknek nagyságod költsége által kinyomtatása mellett ez is bizonyság lehet nagyságodnak az Isten igéjének szeretettel való terjesztéséről.). A könyvet, mint zsengéjét, mint első próbálkozását ajánlja patrónusa figyelmébe (És én is ez munkámnak zsengéjével hálaadó voltomat megjelentsem nagyságodhoz...). A szakirodalomban különböző nézetek láttak napvilágot arra vonatkozóan, hogy ki volt a szerzője az 1584-ben megjelent műnek. Szabó Károly Sibolti Demeter művének tartotta (RMK I 208). Ez a magyarázat annak, hogy az elektronikus hasonmásban található mű kötésének gerincén és az első úgynevezett szennylapon is Sibolti Demeter neve van feltüntetve. Az újabb eredmények azonban egyértelműen kimutatták, hogy a könyv nagy része a magyar reneszánsz legnagyobb írójának, Balassi Bálintnak fiatalkori fordítása, a Beteg lelkeknek való füves kertecske.

 

nagyobban

>>
<<